Financiën

De Stichting beoogt niet het maken van winst. Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op 31 december 2014.

De Stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf actief geld of goederen werft onder derden. Donaties zijn evenwel altijd welkom. Voorlopig bestaat het vermogen uit een jaarlijkse donatie.

Te zijner tijd zal de Stichting over vermogen beschikken en zal ophouden te bestaan als deze middelen zijn uitgeput.

Donaties kunnen worden gericht aan J.Th Guepin Stichting Onderzoek Down Syndroom, IBAN NL38ABNA0549827498.

Jaarcijfers:

Guepin Downstichting – Jaarcijfers 2015

Guepin Downstichting – Jaarverslag en cijfers 2016

Guepin Downstichting – Jaarverslag en cijfers 2017

Guepin Downstichting – Jaarverslag en cijfers 2018

Guepin Downstichting – Jaarverslag en cijfers 2019

Guepin Downstichting – Jaarverslag en cijfers 2020