Home

Welkom bij J.Th.Guepin Stichting Onderzoek Down Syndroom. Deze stichting richt zich op de financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Syndroom van Down.

J.Th.Guepin Stichting Onderzoek Down Syndroom

Mevrouw dr. C.C. Guépin (roepnaam Mädi) is in november 2015 op tachtigjarige leeftijd overleden. Na het Kennemer Lyceum studeerde zij economie aan de universiteit in Wenen. Haar moeder, mevrouw Seelinger, was van Oostenrijkse afkomst. Mädi beëindigde haar carrière na het overlijden van haar moeder, om de zorg van haar inwonende broer Jan, met het Down-syndroom, op zich te nemen.

Zij heeft daar ruim twintig jaar van haar leven, tot diens dood in 2006, aan gewijd.

Daarnaast was zij decennialang op velerlei gebied actief met het dienen van het belang van mensen met het syndroom van Down. Zij wilde dat dit na haar dood zou worden voortgezet. Daartoe richtte zij, na jaren van voorbereiding, in 2013 ‘J.Th. Guépin Stichting Onderzoek Down Syndroom’ op, om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren. Zij beschouwde dit als haar levenswerk.

Voor haar maatschappelijke inzet op het gebied van het Down-syndroom, werd zij in 2005 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees hier meer over de oorsprong van de stichting.