Jaarverslag 2022

In het jaar 2022 werd een fraaie doorontwikkeling gerealiseerd van zowel het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek vanuit  Alliade (zorggroep in Beesterzwaag) naar een betere communicatie bij volwassenen en kinderen met Down syndroom, als van de activiteiten van kinderarts Weijerman om een volwaardig gecertificeerd Down polikliniek in het Alrijne ziekenhuis te verkrijgen.

Elke dinsdag zijn er inmiddels goed bezette Down poliklinieken geopend onder leiding van Dr. Eveline Schell met supervisie van Dr.Weijerman. Het betreft meestal second opinions uit het hele land. (45%buiten-regionale consulten). De vakgroep kinderartsen van het Alrijne ziekenhuis  kijkt nog uit naar een tweede geinteresseerde kinderarts die kan worden opgeleid tot Down deskundig kinderarts om zo de continuiteit op de polikliniek te waarborgen.

Vanuit de zorggroep Alliade te Beetsterzwaag komen gunstige berichten over de verdere ontwikkeling en validering van de BPSD-DS-2 evaluatie schaal betreffende dementiegerelateerde gedragsverandering. Dit diagnosticum houdt rekening met de specifieke omstandigheden van volwassenen met Downsyndroom en richt zich uitsluitend tot gedrag.

De  BPSD-DS-2 vragenlijst is inmiddels uitgegeven door Hogrefe uitgevers en is voor het hele land beschikbaar.

Op 10 mei brachten Christien van Citters en Herman Bakker een bezoek aan Alliade en lieten zich bijpraten over de recente gang van zaken van de toegepaste vragenlijsten al of niet dementie gerelateerd. Het onderzoek is inmiddels  openbaar gebracht, zodat alle zorginstellingen hiervan op de hoogte zijn gebracht.

Klik hier voor de jaarcijfers 2022.