Doelstelling

In artikel 2 van de Statuten wordt aan deze Stichting de navolgende doelstelling meegegeven:

a. het bevorderen en ondersteunen van klinisch gerelateerd wetenschappelijk onderzoek met name op het gebied van de relatie en interacties van het Syndroom van Down, de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie;

b. voorts het faciliteren van onderzoek op het gebied van aangeboren of verworven aandoeningen in relatie tot het Syndroom van Down ter verbetering en bevordering van de kwaliteit van leven.