Jaarverslag 2017

In 2017 heeft het voltallige bestuur zich verder gebogen over op welke wijze het nalatenschap van wijlen mevrouw M.Guepin het beste zou kunnen worden verstrekt, waarmee eind 2016 al een voorzichtig , orieènterend begin is gemaakt na consultaties met twee eminente kinderartsen op het gebied van de behandeling van kinderen en adolescenten met het Syndroom van Down.

Helaas hebben deze contacten tot op heden niet geresulteerd tot een financéle overeenkomst. Het is echter niet ondenkbaar dat in de toekomst alsnog een overeenkomst kan worden gesloten.

Inmiddels is er contact gelegd met de directeur van het Alzheimer Research Centrum Groningen ( Prof. Peter De Deyn) in samenwerking met een Postdoctoraal onderzoeker over de ziekte van Alzheimer bij mensen met het Syndroom van Down.(Dr.Alain Dekker).

Het ligt in de rede dat begin 2018 deze contacten zullen resulteren tot een financiële ondersteuning in een inmiddels lopend project.

Klik hier voor de jaarcijfers (2017).