Bestuur

Het huidige bestuur van de stichting beschouwt het als een grote eer en voorrecht om haar levenswerk te mogen voortzetten en zullen  alle pogingen aanwenden om relevant wetenschappelijk onderzoek aangaande oorzaak en gevolgen van het Syndroom van Down,zowel bij kinderen, adolescenten als volwassenen,financieel te  ondersteunen, middels de gelden die vrijgekomen zijn uit het nalatenschap van mevrouw Guepin.
Het Stichtingsbestuur bestaat met ingang van 14 juni 2016 uit:
  • Christien van Citters, voorzitter
  • Herman Bakker, secretaris
  • Rene Nelis, penningmeester
Het Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. De bestuursleden van genoemde Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding en de Stichting heeft geen personen in dienst.
Dr. C.C. Guepin – Voorzitter van J.Th.Guepin Stichting Onderzoek Down Syndroom met haar broer Johannes Theodoor Guepin.
Dr. C.C. Guepin – Voorzitter van J.Th.Guepin Stichting Onderzoek Down Syndroom met haar broer Johannes Theodoor Guepin.

Aanvullende informatie

K.V.K.: 594 74 726
RSIN: 8535 10581
De Belastingdienst heeft genoemde Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).