Jaarverslag 2016

Na het overlijden van Mevrouw Guepin op 11 november 2015 heeft het Bestuur van de J. Th. Guepin Stichting onderzoek Down Syndroom zich bezig gehouden met het verkrijgen van inzicht, over op welke wijze financiële bijdragen, verkregen uit het nalatenschap van Mevr. Guepin, kan worden verstrekt aan activiteiten regarderend onderzoek op het gebied van relatie Syndroom van Down, Ziekte van Alzheimer en andere mogelijke vormen van dementie. Dit alles in duidelijke relatie ter verbetering en bevordering van kwaliteit van leven bij huidige en toekomstige patiënten met het Syndroom van Down.

Wij zijn hiertoe ter rade gegaan bij twee eminente kinderartsen gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van kinderen en adolescenten geboren met het Syndroom van Down (trisomie 21), Dr. Tonnie Coppes en Dr. Michel Weijerman.

Dr.Coppers is werkzaam op de Poli 18+ in het Elckerliek ziekenhuis te Helmond. (regio Helmond-Deurne). Deze polikliniek is door haar vorm gegeven om meer aandacht te kunnen geven aan behoud van verworven vaardigheden en signaleren van een mogelijke achteruitgang. (vaststellen ontwikkeling dementie). Voorts wordt er op deze polikliniek veel aandacht voor levensvragen van volwassen met het Down Syndroom gegeven. Dr. Wijerman is als kinderarts werkzaam in het Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp. Hij is in 2011 gepromoveerd op “De consequenties Van Down Syndroom voor kind en ouders”. Het ligt in de rede dat medio 2017 projecten kunnen worden aangewezen, welke ruimschoots kunnen voldoen aan de wensen van wijlen mevr. Guepin zoals verwoord in de doelstelling van de stichting.

Het postadres van de Stichting is afgelopen jaar gewijzigd: Pernambucolaan 57,2051 LW Overveen.

Op 1 september 2016 is Mevrouw Christina Creed-van Citters toegetreden als bestuurder van de Stichting.

Klik hier voor de jaarcijfers 2016.