Projecten

De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit het verlenen van financiële bijdragen aan allerlei vormen van onderzoek, voor zover deze passen in het beoogde uitgangspunt van de doelstelling. Dit onderzoek kan zowel fundamenteel als wel promotioneel zijn.

Het ligt niet in de bedoeling van de stichting zelf onderzoeksprojecten te entameren. Het bestuur stelt zich voor aansluiting te zoeken bij bepaalde onderzoeksprojecten die vanuit de medisch wetenschappelijke hoek zelf worden aangedragen, dan wel een bijdrage te leveren aan promotie-onderzoeken of congresbezoeken. Zo zou het mogelijk kunnen zijn dat het Down Onderzoeks Consortium (DOC) voor kinderen en jongvolwassenen bepaalde onderzoeksprojecten zouden kunnen voortvloeien, waarin wij als stichting kunnen participeren.

Gezien de hogere levensverwachting van personen met het Syndroom van Down, zal een belangrijk aandachtsgebied van de Stichting gericht zijn op de medische problematiek van jong volwassenen en volwassenen. Zo zou een vroegtijdige onderkenning van verouderingsverschijnselen en -vormen van dementie kunnen bijdragen om hun Kwaliteit van Leven op peil te houden.